UPRAVNI ODBOR JSD PARTIZAN

predsednik upravnog odbora JSD Partizan

Ostoja Mijailović

POTPREDSEDNIK SKUPŠTINE JSD PARTIZAN

Andrea Arsović

potpredsednik skupštine JSD PARTIZAN

Milan Pavlović

POTPREDSEDNIK SKUPŠTINE JSD PARTIZAN

Jovan Lazarević

zamenik predsednika
upravnog odbora JSD Partizan

Đorđe Višacki

član UPRAVNOG ODBORA JSD PARTIZAN

Marko Nikolić

član UPRAVNOG ODBORA JSD PARTIZAN

Željko Obradović

član UPRAVNOG ODBORA JSD PARTIZAN

Rajko Baltić

član UPRAVNOG ODBORA JSD PARTIZAN

Ljubomir Grujić

član UPRAVNOG ODBORA JSD PARTIZAN

Marko Lekić

član UPRAVNOG ODBORA JSD PARTIZAN

Predrag Mićić

član UPRAVNOG ODBORA JSD PARTIZAN

Nedeljko Savić

član UPRAVNOG ODBORA JSD PARTIZAN

Aleksandar Stanković

član UPRAVNOG ODBORA JSD PARTIZAN

Per Aleksandar Jakovljević

član UPRAVNOG ODBORA JSD PARTIZAN

Dragan Milenković

član UPRAVNOG ODBORA JSD PARTIZAN

Jovan Obradović

član UPRAVNOG ODBORA JSD PARTIZAN

Ilija Dražić

Generalni sekretar JSD PARTIZAN

Željko Tanasković