Skupština i UO JSD Partizan doneli važne odluke

U svečanoj sali JSD Partizan, na stadionu u Humskoj 1, održana je sednica Upravnog odbora a potom i vanredna sednica Skupštine Društva. U prisustvu delegata koji nose 69 od ukupno 93 glasa (Prisutni predstavnici 17 od ukupno 23 aktivna kluba Društva) u Skupštini JSD Partizan, potvrđene su odluke i usvojeni predlozi UO Društva.

Izmenom Statuta JSD Partizan, omogućeno je da na mesto potpredsednika Društva bude izabrana osoba koja nije član nekog od klubova. Nakon usvajanja izmene Statuta i isticanja izmene na oglasnoj tabli, na poziciju potpredsednika JSD Partizan je izabran Rasim Ljajić.

Novi član Upravnog odbora JSD Partizan je Željko Perkunić, predsednik rukometnog kluba Partizan.

Nakon predstavljanja izveštaja revizorske kuće Crowe RS Advisory o finansijskom poslovanju JSD Partizan i konstatacije da brojna dokumentacija nedostaje, imenovan je pravni tim na čelu sa Prof. dr Zoranom Lončarom koji će podneti krivične prijave protiv lica koja su odgovorna za nedostatak navedene dokumentacije.


Skupština JSD Partizan je usvojila odluku da se fudbalskom klubu Partizan i bivšem rukovodstvu JSD Partizan izrekne javna opomena zbog tri sporne stavke:

1) Izmirenje dospelih obaveza od strane fudbalskog kluba prema imovini JSD Partizan.

2) Izmirenje troškova koji će nastati u budućnosti tokom korišćenja stadiona Partizana od strane fudbalskog kluba.

3) Opomena bivšem rukovodstvu JSD Partizan i odgovornim licima da dostave dokumentaciju koja nedostaje za izradu finansijskog izveštaja.

Nakon sedam dana od izricanja opomene, JSD Partizan će postupiti u skladu sa Statutom Društva radi izmirenja dospelih obaveza i prikupljanja potrebne dokumentacije.


U status pridruženih članova JSD Partizan, izglasani su eSport klub Partizan i KK Partizan 3×3. Status pridruženog člana MMA klub Partizan je dobio uslovno, a prethodno je potrebno da okonča proces registracije kluba. U datom trenutku, oni neće imati pravo glasa, a o njihovom punopravnom članstvu će Skupština odlučiti naknadno. Status mirovanja auto-moto kluba Partizan je konstatovan i u njemu će biti uvedena privremena mera koje će imati za cilj revitalizaciju ovog kluba.

Upravni odbor JSD Partizan je ovlastio generalnog sekretara JSD Partizan Željka Tanaskovića da pregovara sa potencijalnim sponzorima sa mogućnošću određivanja novog, pridruženog imena sportskom kompleksu u vlasništvu JSD Partizan.

Upravni odbor je imenovao Izvršni odbor za rešavanje hitnih pitanja JSD Partizan. IO čine predsednik Ostoja Mijailović, potpredsednik Đorđe Višacki, Rajko Baltić, Nedeljko Savić i Ljubomir Grujić. Mandat IO počinje da važi od donošenja Pravilnika o radu Upravnog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora je Prof. dr Zoran Lončar, a članovi su Aleksandra Gligić, Dejan Čavić, Mlađan Šilobad i Milena Mitić.

Članovi Disciplinske komisije JSD Partizan su Nikola Babić, Dejan Kijanović i Dragan Donević.

Sva imovina koja se na bilo koji način mimo propisanih procedura JSD Partizan koristi od strane trećih lica, vraća se u posed Društva. Svi pravni subjekti će o tome biti obavešteni u najkraćem mogućem roku.

JSD Partizan će u narednom periodu raditi na daljoj konsolidaciji svih klubova unutar crno-bele porodice i osnaživanju njihove pozicicije za ostvarivanje vrhunskih takmičarskih rezultata.